PRIVACY STATEMENT

Wij doen gewoon zoals het hoort. Precies zoals we zelf ook behandeld willen worden als het gaat om privacy. We verzamelen wél persoonsgegevens van je, maar zorgen dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. En als we contact met je zoeken, vindt je altijd een makkelijke mogelijkheid om je af te melden.

Dat is eigenlijk alles wat je écht moet weten. We schermen je gegevens af en wij gaan die nooit delen met derden. En je kan je altijd afmelden, bij elk mailtje. Dat is de korte en begrijpelijke versie van dit privacy statement.

Maar goed, dat is juridisch niet genoeg. Dus vind je hieronder nog een uitgebreide versie van onze privacyregels. We hebben geprobeerd om het zo begrijpelijk mogelijk te formuleren. Als hier nog vragen over zijn, kan je altijd contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens bij inschrijving

Als je bij ons lid wordt, vragen we je om persoonsgegevens. We hoeven niet alles van je te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om te weten wie je bent en hoe wij het lidmaatschap in rekening kunnen brengen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Wij hebben bij het aangaan van een lidmaatschap de volgende persoonsgegevens van je nodig:

Ook als je via je werkgever bent aangemeld bij een bedrijfsfitnessprogramma hebben wij bovenstaande persoonsgegevens nodig.

Op ons inschrijfformulier kan je ook aangeven of je onze maandelijkse nieuwsbrief per email niet wilt ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat de laatste informatie over onder andere lessen, acties of wijzigingen in ons lesrooster. Als je de nieuwsbrief ontvangt en deze is toch niet interessant genoeg. Dan is afmelden heel gemakkelijk via een link onderaan de email.

Welke rechten heb je ten aanzien van je persoonsgegevens?

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb je de volgende rechten;

  • Recht op inzage, je kan ons vragen om inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van je hebben opgeslagen. Dit kan je doen door een verzoek te sturen naar mail@buenting.nl. Dit verzoek moet dan wel voorzien zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Dit om er zeker van te zijn dat wij de juiste persoon inzicht geven.
  • Recht op wijziging  of aanvullen, je kan een verzoek doen tot wijziging van je persoonsgegevens. Een adres- of abonnementswijziging of wijziging van telefoonnummer of emailadres kan je doen via mail@buenting.nl of via een mutatieformulier verkrijgbaar bij onze balie.
  • Recht van bezwaar, heb je bezwaar dat wij je persoonsgegevens vastleggen en verwerken? Dan kan je helaas geen lidmaatschap bij ons afsluiten.
  • Recht op verwijdering, wij hebben ons te houden aan een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Alle data ouder van 7 jaar zullen wij zelf al verwijderen.

BuentingSport en derden
Wij delen jouw gegevens nooit met derden.

Beveiliging van persoonsgegevens
BuentingSport gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. Zo zorgt BuentingSport ervoor dat je gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen BuentingSport toegang hebben tot jouw gegevens.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
BuentingSport bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk is. Op dit moment is de wettelijke fiscale bewaartermijn 7 jaar. Dit betekent dat wij jouw gegevens nog 7 jaar bewaren nadat je jouw lidmaatschap bij ons hebt opgezegd. Alle persoonsgegevens ouder dan 7 jaar zullen wij zelf al verwijderen.

Vragen of een klacht?
Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement of een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Lossen wij je klacht niet naar tevredenheid op? Dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij “Autoriteit Persoonsgegevens”. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl